Bone Support, Universal Biology

429 kr

Flytende minimineraler i Angstrøm størrelse

Produktinformasjon:
Hemmeligheten med våre minimineraler er at de er høyst biotilgjengelige. De er det vi kan kalle celle-klare. De kan tas opp av den humane celle, ikke bare av blodet. Mineralene kommer i en form som lett tas opp i cellene våre:

  1. De er organiske
  2. De er i flytende form
  3. De er ioniske, de bærer en elektrisk ladning. Kun da kan de tas opp i cellene.
  4. De er opptil en million ganger mindre enn kolloidale mineraler, som typisk sett er det ”beste man kan få i markedet”.  De kommer ikke fra knuste, oppmalte uorganiske steiner, som ikke kan gjenkjennes av kroppen vår.
  5. De trenger ikke fordøyelse eller enzymaktivitet for å tas opp i cellene våre. De tas opp allerede i munnen.

Organisk kalsium brukes mer enn noe annet mineral i kroppen. Det er 179 forskjellige kjente bruksområder for kalsium i kroppen.

Dosering:
*Voksne og barn
1 pipett daglig for vedlikehold
2 pipetter daglig ved svakt bentap
3 pipetter daglig ved kraftig bentap.

Blandes i glass med vann.

Ingredienser:
Vann, magnesium, kalsium, mangan, kalium, zinc og kobolt.

Størrelse: 118 ml